Şartlar ve Koşullar

Bu web sayfasında listelenen Hüküm ve Koşullar, bu web sitesindeki tüm sayfalar da dahil olmak üzere bu web sitesini (topluca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) kullanımınızı yönetecektir.

Bu Şartlar, bu Web Sitesini kullanımınız için tam olarak geçerli ve yürürlüktedir ve bu Web Sitesini kullanarak, burada yer alan tüm hüküm ve koşulları eksiksiz olarak açıkça kabul etmiş olursunuz. Bu Hüküm ve Koşullardan herhangi birine itirazınız varsa, bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

Bu Web Sitesi, reşit olmayanlar veya ikamet ettikleri yerde ve/veya ilgili yargı alanında yasal çevrimiçi kumar oynama yaşının altında olan kişiler tarafından kullanılamaz.

Bu Web Sitesi, çevrimiçi kumarhane kumarının yasal olmadığı bir ülke, eyalet veya yargı alanındaki hiç kimse tarafından kullanılamaz. Eyaletinizde, ülkenizde veya yargı bölgenizde çevrimiçi kumar yasadışı ise bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

Bu Web Sitesindeki tüm içerik yalnızca eğlence amaçlıdır ve kumar faaliyetlerine katılmak için tavsiye veya öneri olarak görülmemelidir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Dabearz.com ve/veya lisans verenleri, bu Web Sitesinde yer alan fikri mülkiyet ve materyalin tüm haklarına sahiptir ve bu hakların tümü saklıdır.

Bu Web Sitesinde yer alan materyali görüntülemek amacıyla, bu Koşullarda sağlanan kısıtlamalara tabi olarak size yalnızca sınırlı bir lisans verilir.

Kısıtlamalar.

Aşağıdakilerin tümünden açıkça ve kesin olarak kısıtlanmışsınızdır:

  1. herhangi bir Web Sitesi materyalini herhangi bir ortamda yayınlamak;
  2. herhangi bir Web sitesi materyalini satmak, alt lisanslamak ve/veya başka bir şekilde ticarileştirmek;
  3. herhangi bir Web Sitesi materyalini kamuya açık olarak icra etmek ve/veya göstermek;
  4. Bu Web Sitesini, bu Web Sitesine zarar verecek veya zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanmak;
  5. Bu Web Sitesini, kullanıcıların bu Web Sitesine erişimini etkileyecek herhangi bir şekilde kullanmak;
  6. Bu Web Sitesini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak veya Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya ticari kuruluşa zarar verecek veya verebilecek şekilde kullanmak;
  7. Bu Web Sitesi ile ilgili olarak veya bu Web Sitesini kullanırken herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya diğer benzer faaliyetlerde bulunmak;
  8. bu Web Sitesini herhangi bir reklam veya pazarlama faaliyetinde bulunmak için kullanmak;


Bu Web Sitesinin belirli alanlarına erişiminiz kısıtlanmıştır ve Dabearz.com, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda, bu Web Sitesinin herhangi bir alanına erişiminizi daha da kısıtlayabilir. Bu Web Sitesi için sahip olabileceğiniz herhangi bir kullanıcı kimliği ve şifre gizlidir ve bu tür bilgilerin gizliliğini korumalısınız.

İçeriğiniz

Bu Hüküm ve Koşullarda, “İçeriğiniz”, bu Web Sitesinde görüntülemeyi seçtiğiniz herhangi bir ses, video, metin, görüntü veya diğer materyal anlamına gelecektir. İçeriğinizle ilgili olarak, onu görüntüleyerek Dabearz.com’a münhasır olmayan, dünya çapında, geri alınamaz, telifsiz, alt lisans verilebilir bir kullanım, çoğaltma, uyarlama, yayınlama, tercüme etme ve her türlü ortamda dağıtma lisansı verirsiniz.

İçeriğiniz size ait olmalı ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemelidir. Dabearz.com, İçeriğinizden herhangi birini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmaksızın bu Web Sitesinden kaldırma hakkını saklı tutar.

Garanti yok

Bu Web Sitesi, tüm hatalarıyla birlikte “olduğu gibi” sağlanmaktadır veDabearz.com, bu Web Sitesi veya bu Web Sitesinde yer alan materyallerle ilgili herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti vermez. Ayrıca, bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey size danışmanlık veya tavsiye sağladığı şeklinde yorumlanamaz.

Sorumlulukların sınırlandırılması

Dabearz.com veya sahiplerinden, yetkililerinden, yöneticilerinden ve çalışanlarından herhangi biri, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bu Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı olan herhangi bir şey için, bu tür bir sorumluluk sözleşme, haksız fiil veya başka bir şekilde olsun, hiçbir durumda size karşı sorumlu olmayacaktır ve Dabearz.com, sahipleri, yetkilileri, yöneticileri ve çalışanları dahil olmak üzere, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir dolaylı, sonuçsal veya özel sorumluluktan sorumlu olmayacaktır.

Tazminat

Dabearz.com’u, bu Koşulların herhangi bir hükmünü ihlal etmenizden kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bununla ilgili olan her türlü yükümlülük, maliyet, talep, dava nedeni, zarar ve masraftan (makul avukatlık ücretleri dahil) en geniş ölçüde tazmin edersiniz.

Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca uygulanamaz veya geçersiz olduğu tespit edilirse, söz konusu uygulanamazlık veya geçersizlik bu Şartları bir bütün olarak uygulanamaz veya geçersiz kılmaz ve söz konusu hükümler burada yer alan diğer hükümleri etkilemeksizin silinir.

Şartların Değiştirilmesi

Dabearz.com, bu Şartları uygun gördüğü herhangi bir zamanda revize edebilir ve bu Web Sitesini kullanarak, bu Web Sitesinin kullanımını düzenleyen tüm hüküm ve koşulları anladığınızdan emin olmak için bu Şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenmektedir.

Görevlendirme

Dabearz.com, bu Koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirim veya onay gerekmeksizin devretme, aktarma ve alt sözleşme yapma hakkına sahip olacaktır. Ancak, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi devretmenize, aktarmanıza veya alt sözleşme yapmanıza izin verilmeyecektir.

Tüm Sözleşme

Bu Web Sitesinde yer alan tüm yasal bildirimler ve feragatnameler dahil olmak üzere bu Koşullar, bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak Dabearz.com ile sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve bunlarla ilgili önceki tüm anlaşmaların ve mutabakatların yerine geçer.

Scroll to Top